Invensys cung cấp công cụ mô phỏng cho nhà máy nhiệt điện ở Hàn Quốc

Theo hợp đồng, Invensys cung cấp công cụ mô phỏng đào tạo người vận hành (OTS), trong đó có mô phỏng Dynsim để đào tạo người vận hành và nghiên cứu thiết kế kỹ thuật cũng như HMI Wonderware InTouch phục vụ hiển thị đồ họa quá trình. Bên cạnh đó, Invensys cũng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật để phát triển các model mô phỏng động và cấu hình HMI cho đào tạo người vận hành và hiệu chỉnh kỹ thuật.

Các giải pháp sẽ được triển khai tại nhà máy chu trình hỗn hợp (IGCC) KEPRI được xây dựng tại Taean, Hàn Quốc. Nhà máy sẽ được sử dụng nhằm chứng minh khả năng thực hiện dự án các nhà máy nhiệt điện trên toàn thế giới. Kỹ sư quá trình, cơ khí và điều khiển KEPRI sẽ sử dụng công cụ mô phỏng động để hiểu công nghệ IGCC mới, ra quyết định thiết kế, chuẩn bị các thủ tục hoạt động và đào tạo nhân viên vận hành nhà máy.

"Chúng tôi cần một giải pháp khả thi có thể mở rộng, tùy chỉnh và đủ linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của kỹ sư trong giai đoạn thiết kế đồng thời cung cấp cho nhân viên vận hành của chúng tôi những hiểu biết về công nghệ mới", Yong-Jin Joo, Ph.D., giám đốc dự án KEPRI/KEPCO cho biết. "Tôi thực sư hài lòng về model động mà Invensys cung cấp. Là một OTS đầu tiên của nhà máy IGCC đầu tiên ở đất nước này, công cụ mô phỏng Invensys sẽ cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về hoạt động trong ứng dụng công nghệ IGCC, giúp giảm những rào cản phát triển nhiệt điện ở Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung".

"Invensys có kinh nghiệm sâu trong lấy mẫu động tạo khí từ than cốc cũng như cung cấp mô phỏng đào tạo người vận hành trong cả ngành điện và ngành quá trình", Tobias Scheele, Ph.D., phó giám đốc bộ phận các ứng dụng nâng cao, Invensys Operations Management nhấn mạnh. "Kết hợp kiến thức quá trình IGCC của chúng tôi và sự linh hoạt cũng như công suất của chương trình mô phỏng Dynsim, chúng tôi đã có thể cung cấp cho KEPRI giải pháp OTS có khả năng mở rộng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của họ".